Instagram Galeria

Aktualności

05.01.2020
Młodzi dla młodych

23 listopada zostałyśmy zaproszone przez Lubelską Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża do Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie na wydarzenie zatytułowane “Młodzi dla młodych”.


Miało ono na celu integrację, wymianę spostrzeżeń i nawiązanie współpracy między lubelskimi wolontariatami, organizacjami społeczno-kulturowymi a także sportowymi i innymi formami aktywizacyjnymi młodzieży.


Podczas wydarzenia każda grupa miała za zadanie przedstawić swoją działalność. W ten sposób dowiedziałyśmy się o wielu inspirujących działaniach podejmowanych na co dzień przez Lubelską Grupę SIM PCK, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny a także Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce.

W pełni zasłużoną nagrodę publiczności otrzymała przedstawicielka wyżej wspomnianego stowarzyszenia, która poruszyła mnóstwo problemów dotyczących ogromnej - zdecydowanie zbyt dużej jak na XXI wiek (!!) - grupy ludzi na świecie i przedstawiła brutalne statystyki w przystępny dla wszystkich sposób - za pomocą gry w Kahoot.

Natomiast nasze wystąpienie zostało docenione przez organizatorów wydarzenia. Zajęłyśmy pierwsze miejsce w kategorii prezentacja!


Wzięłyśmy również czynny udział w dyskusji dotyczącej kwestii potrzeb lubelskich wolontariatów, a także sposobów na zachęcenie młodego człowieka do działania.


Całość uświetnił występ Teatru Dwa Słowa Improv, który odegrał kilka improwizowanych scenek z udziałem publiczności. Podczas jednej z nich chłopaki wcielili się w rolę perełek!


Kilka dni po wydarzeniu zostałyśmy zaproszone przez PCK na spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję wymienić pomysłami, które już niedługo zaowocują naszą współpracą z wolontariuszami.


Zdjęcia: Jakub Dwórnik - PCK, archiwa prywatne

autor: Książek Weronika